Samferdsel og miljø

Vi er alle avhengige av trygge og miljøvennlige fremkomstmidler. Jeg vil jobbe for kollektivtrafikken i Oslo-området og å bygge ut våre veier etter behovene.

🎓

Kunnskap i skolen

Mitt mål er at Norge skal ha verdens beste skole. Alle skal få muligheten til å utvikle sine ferdigheter for å nå sitt potensiale.

Kultur og frivillighet

Kultur har en egenverdi for den enkelte av oss, og et levende og selvstendig kulturliv er en forutsetning for et skapende samfunn og høy livskvalitet for innbyggerne.

Sebastian Næss Langaas

Jeg heter Sebastian Næss Langaas og er født i 1986. I det daglige er jeg student i Oslo, og jeg jobber med rekruttering av folk i IT-bransjen hos Service Broker.

Jeg er født og oppvokst i Bærum, og har tilbrakt mesteparten av mitt liv på Stabekk der jeg gikk på Jar skole og Ringstabekk skole.

Mesteparten av min fritid bruker jeg som lokalpolitiker i Bærum kommunestyre, og Akershus fylkesting. Jeg er medlem av Sektorutvalg Barn og Unge i Bærum, og er Høyres fraksjonsleder for kultur, folkehelse og frivillighet i Fylkestinget.

 • 🔍

  Headhunter i Service Broker

  Service Broker AS er en liten bedrift som spesialiserer seg på å finne IT-konsulenter til tidsbegrensede oppdrag og faste ansettelser.

 • Fylkestingsmedlem i Akershus

  Som fylkestingsmedlem i Akershus er jeg Høyres fraksjonsleder i hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet.

 • 📰

  Kommunestyremedlem i Bærum

  Jeg er representant for Høyre i kommunestyret i Bærum, og jeg er medlem av sektorutvalg barn og unge.

Ekstra miljøvennlig kollektivtransport

De siste ti årene har antallet kollektivreiser i Oslo og Akershus økt dramatisk. Nå skal hver kollektivreise bli enda mer miljøvennlig. Kollektivselskapet Ruter har som mål å få en langt større andel av kollektivtransporten. Det er derfor gledelig å se at kollektivandelen går opp i langt større grad enn veksten i folketallet. Dette er en […]

Inn i fremtiden med hydrogendrevne biler

Hydrogendrevne biler er det siste av 0-utslipp biler. Her har også Norge, og spesielt Akershus stått i førersetet. En hydrogenbil er en elektrisk drevet bil uten noen stor batteri-pakke. Den har i stedet et lite «kraftverk» i motorrommet som gjennom elektrolyse omdanner hydrogen til elektrisk kraft og med bare vanndamp/vann som «eksos»! Hydrogenet vil kunne produseres […]

Bærumsskolen kan måle seg med det internasjonale toppsjiktet

Mitt innlegg i kommunestyresalen om tilstandsrapporten for barnehage og skole 4. juni 2014.  Årets tilstandsrapport på barnehage og skole er bygget opp for å vise at strukturen, prosessene og resultatene i skolen alle peker i riktig retning. De ytre forutsetningene, strukturen, i skolen har sine utfordringer. Det er mange elever som går på skolene i […]

http://www.sxc.hu/photo/1428611

Nye retningslinjer for elevpermisjon og fravær i Bærums grunnskole

Tirsdag skal vi ha en viktig sak oppe i Sektorutvalg Barn og Unge. Det gjelder hvor mye permisjon foreldre kan søke om for barna sine i grunnskolen. “Rektorene i bærumsskolen rapporterer at antallet søknader om permisjon for elever de siste årene har vist en jevn økning. Likeså har omfanget av fravær grunnet innvilgede permisjoner vist […]

Søskengaranti ved endring av skolegrenser i Bærums barneskoler

Den siste tiden har de fleste medlemmene i Sektorutvalg Barn og Unge vært i kontakt med en gruppe vi stiftet bekjentskap med tilbake i mai 2013, Aksjonsgruppen søskengaranti ved endring av skolekretser. Deres ønske er kort fortalt at søsken bør gå på samme skole, og at kommunen må garantere for at dette skjer med ordninger, […]

Saksgang ved henvendelse til PP-tjenesten i Bærum kommune

Dette er saksgangen ved en henvendelse til PP-tjenesten: 1. Før en sak henvendes til PPT skal det gis inntil 3 konsultasjoner med PPT hvor foreldre, foresatte og skole er bekymret for om enkelt elev`s utvikling på bakgrunn av kartleggingsresultater og observasjoner. Det forventes at Tverrfaglig utvalg er konsultert i sammensatte saker. Jfr Flytskjema for PPT […]

Arkiv

Kategorier