Sebastian Næss
Langaas

Født 1986
Daglig leder — Cruit AS
Fylkestingsrepresentant i Viken — Høyre

Meg


Bosted Fornebu
Kommune Bærum
Parti Høyre
Arbeidsgiver Cruit AS
Stilling Daglig leder

Kontakt


Mobil +47 920 86 167
Privat e-post [email protected]
Jobb e-post [email protected]
Website sebweb.no


Mobilitet

  • 90%
I neste tiårsperiode vil det være enormt mye som skjer innen transport. Kombinasjonen av fornuftig veiutbygging for å fjerne flaskehalser, intelligent trafikkstyring, og en kollektivtrafikk som utnytter ressursene ved å sikre en populær massetransport i sentrale strøk, og et godt grunntilbud i hele fylket.

Kultur og frivillighet

  • 85%
Det er viktig å bruke ressurser og penger på ting som støtter opp under brede fellesskap, gode lokalsamfunn. Frivilligheten er en viktig bærebjelke i det norske samfunnet.

Utdanning for fremtiden

  • 75%
Vi må sørge for at elever som går ut av våre klasserom er godt rustet for et arbeidsliv som blir stadig mer dynamisk der kompetanse må fylles på og videreutvikles. Samtidig må kunnskapen være oppdatert og relevant.Senior rådgiver
Cruit AS

10.2011 — dd

Cruit AS er et rekrutterings- og bemanningsfirma som har spesialisert seg på å rekruttere personell til faste stillinger, midlertidige engasjementer og konsulentoppdrag. Vi søker aktivt etter kompetanse i markedet og kvalitetssikrer konsulenter i forhold til aktuelle oppdrag. Leder for konsulentformidlingsavdelingen. Vi er fire personer som jobber med å formidle konsulenter til engasjementer. Vi søker etter kandidater, kvalitetssikrer og rådgir i hele prosessen for å sikre et godt resultat..Bachelorgrad i økonomi og administrasjon
Handelshøyskolen BI

2008 - 2011

Kjernen i studiet er økonomi, regnskap og finans, og består av ulike fagområder over tre år. I det tredje studieåret ble prosjektledelse valgt som spesialisering.Bachelorgrad i Medievitenskap
Universitetet i Oslo

2008 - 2011

Medievitenskap er studiet av ulike mediers innhold, form og samfunnsmessige rolle. I medievitenskapen kombineres teoretiske perspektiver fra samfunnsvitenskap og de humanistiske fagene, og det gjøres systematiske analyser av mediene som samfunnsinstitusjoner, medienes tekster, mediehistorien, og forholdet mellom medieinnholdet og medienes publikum. 40-gruppe og frie emner i psykologi.